WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Dydaktyka

« wstecz

Działalność dydaktyczna

Zajęcia prowadzone w Katedrze Farmakologii, Toksykologii i Ochrony Środowiska obejmują wykłady oraz ćwiczenia laboratoryjne i terenowe z zakresu Farmakologii Weterynaryjnej, Farmacji Weterynaryjnej, Ochrony Środowiska, Toksykologii Weterynaryjnej, Podstaw Farmakokinetyki Leków oraz Farmacji Klinicznej.

Przykłady zakresów wiedzy w ramach wybranych modułów.

Farmakologia weterynaryjna1- studenci zapoznawani są z wiedzą dotyczącą farmakologii weterynaryjnej w tym: farmakokinetyka i farmakodynamika leków w organizmie – wchłanianie, biodostępność, rozmieszczenie w tkankach, biotransformacja, wydalanie, interakcje; charakterystyka grup środków leczniczych – efekty i mechanizmy ich działania na organizm i poszczególne narządy; podstawowe wskazania i przeciwwskazania do stosowania poszczególnych grup leków u różnych gatunków zwierząt (podstawy farmakoterapii); prowadzenie, nadzorowanie i modyfikowanie terapii zgodnie z najnowszymi osiągnięciami nauk farmaceutycznych; samodzielna ocena bezpieczeństwa i racjonalizacji użytkowania leków; nabycie umiejętności prawidłowego pisania recepty lekarskiej oraz rozwinięcie kompetencji w zakresie świadomego i odpowiedzialnego stosowania wiedzy zdobytej w trakcie realizacji przedmiotu.

Farmakologia weterynaryjna2- studenci zapoznawani są z wiedzą dotyczącą szczegółowej farmakologii weterynaryjnej w tym charakterystyka grup środków leczniczych – efekty i mechanizmy ich działania na organizm i poszczególne narządy; podstawowe wskazania i przeciwwskazania do stosowania poszczególnych grup leków u różnych gatunków zwierząt (podstawy farmakoterapii w tym racjonalnej antybiotykoterapii); prowadzenie, nadzorowanie i modyfikowanie terapii zgodnie z najnowszymi osiągnięciami nauk farmaceutycznych; samodzielna ocena bezpieczeństwa i racjonalizacji użytkowania leków; rozwinięcie kompetencji w zakresie świadomego i odpowiedzialnego stosowania wiedzy zdobytej w trakcie realizacji przedmiotu.

Farmacja weterynaryjna- studenci zapoznawani są z wiedzą dotyczącą farmacji stosowanej w tym z zakresu prawa farmaceutycznego i właściwości ważniejszych postaci leku gotowego i recepturowego; Poznanie głównych elementów technologii produktów leczniczych, zapoznanie studentów z wiedzą dotyczącą stosowania alternatywnych metod terapii oraz skutecznej aseptyki i antyseptyki; rozwinięcie kompetencji w zakresie świadomego i odpowiedzialnego stosowania wiedzy zdobytej w trakcie realizacji przedmiotu.

 

W Zakładzie zostały przeprowadzone 4 przewody habilitacyjne i 13 przewodów doktorskich. Obecnie trzy przewody doktorskie są w trakcie realizacji.